Czasopismo „TIK w Edukacji” po raz kolejny ma przyjemność patronować wydarzeniu KASSK. Poniżej przedstawiamy zaproszenie od Pana Dyrektora SP nr 3 w Nowym Tomyślu – Dariusza Stacheckiego.

KASSK organizowana jest jak zwykle przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu, w którą po reformie oświaty zostało przekształcone nowotomyskie Gimnazjum. Naszą szkołę tworzą ci sami ludzie, zatem nasze idee, nasze pasje pozostały bez zmian. Wciąż mówimy o sobie, że jesteśmy szkołą otwartą na nowe technologie, na innowacyjne i nowatorskie formy kształcenia. Będąc spadkobiercą Gimnazjum z dumą nosimy tytuł INNOWACYJNEJ SZKOŁY, już jako szkoła podstawowa od trzech lat posiadamy tytuł Microsoft Showcase School. Nieustannie podejmujemy innowacyjne próby wykorzystania technologii w edukacji, która efektywnie wspiera proces dydaktyczno–wychowawczy w naszej placówce. Dzięki temu możemy wymieniać się wiedzą i doświadczeniami ze szkołami z całego świata, a nasze rozwiązania są wzorem dla innych. Chcemy też dzielić się nimi z Wami.

Przygotowujemy propozycje wykładów i warsztatów dla wszystkich nauczycieli. Zapraszamy znakomitych prelegentów. Na pytania uczestników czekać będą wybitni specjaliści, którzy rozwiążą każdy problem. Jesteśmy przekonani, że proponowana tematyka konferencji, w której chcemy zwrócić uwagę na ogromne znaczenie technologii informacyjnej i jej wpływ już nie tylko na proces dydaktyczno-wychowawczy, ale i nowoczesne oblicze współczesnej szkoły, znajdzie szerokie grono odbiorców.

Proponujemy udział w wykładach, spotkaniach warsztatowo–seminaryjnych, ćwiczeniach i panelach, przygotowanych przez firmy komputerowe, fundacje, instytucje, organizacje pozarządowe, a także nauczycieli liderów i koordynatorów edukacji informatycznej. Chcemy dać możliwość wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą i praktyką, kontaktu z najnowocześniejszą technologią, spotkań z profesjonalistami, z ekspertami, do których często trudno dotrzeć.

Więcej informacji na stronie www.kassk.pl

Dyrektor SP nr 3 w Nowym Tomyślu
Dariusz Stachecki