Materiał powstał we współpracy z firmą ASUS.

Kiedy w 2020 r. wybuchła pandemia, szkoły zostały zmuszone do zamknięcia i odesłania 1,2 mld uczniów w 186 krajach1 do domów, aby kontynuowali naukę zdalnie. Choć już przed wybuchem pandemii szkoły wprowadziły pewne formy nauczania online, zamknięcie szkół na całym świecie uwypukliło znaczenie technologii edukacyjnych.

Technologie edukacyjne powinny być jednak postrzegane jako coś więcej niż tylko środek doraźny w sytuacjach kryzysowych. Doświadczenia ostatnich 24 miesięcy powinny wręcz zachęcić szkoły do myślenia o przyszłości, w której nauka może odbywać się w dowolnym miejscu i czasie, z dostępem do zasobów edukacyjnych i środowisk poza czterema ścianami szkoły. Z pomocą technologii uczenie się staje się coraz bardziej spersonalizowane, oparte na współpracy i immersji, a taka przyszłość edukacji będzie możliwa dzięki nauczaniu hybrydowemu.

Elastyczność jest jedną z kluczowych korzyści płynących z nauczania hybrydowego. w przypadku którego część uczniów odbywa naukę w sali lekcyjnej, podczas gdy inni uczniowie uczestniczą w lekcji zdalnie.

Dzięki oprogramowaniu do nauki online uczniowie zachęcani są do samodzielnego zdobywania wiedzy poza salą lekcyjną i podręcznikami, mogą wracać do lekcji, np. przewijając nagrania. Dzięki systemowi zarządzania uczeniem się uczniowie mogą identyfikować braki w nauce poprzez analizę danych i raportów.

Hybrydowy model nauczania to jednak coś więcej niż tylko włączanie lekcji online do programu nauczania. Nauczyciele mogą maksymalnie wykorzystać czas i zasoby cyfrowe, aby uczynić naukę przyjemną, bardziej efektywną, a do tego opartą na współpracy. Dzięki nowym technologiom, takim jak wirtualna rzeczywistość (VR) i rzeczywistość rozszerzona (AR), nauczyciele mogą uatrakcyjnić i ożywić lekcje. To sprawia, że nauczanie kładzie nacisk zarówno na naukę osobistą, jak i wirtualną, łącząc metody synchroniczne i asynchroniczne w celu stworzenia elastycznego środowiska uczenia się.

Rosnąca akceptacja nauczania hybrydowego

Kształcenie hybrydowe łączy w sobie korzyści płynące z uczenia się w klasie z lekcjami i zasobami cyfrowymi, zwiększając możliwości edukacyjne uczniów na całym świecie. Stany Zjednoczone już teraz wykorzystują zalety nauczania hybrydowego. Według American Enterprise Institute3 w czerwcu 2021 r. 45% szkół K-12 w USA przyjęło hybrydowe podejście do nauczania. W innym raporcie firmy Gartner4 stwierdza się, że do 2025 r. 25% instytucji będzie wykorzystywać klasy hybrydowe do prowadzenia wszystkich podstawowych zajęć dydaktycznych. Krajowe Stowarzyszenie Zarządów Szkół (NSBA) wezwało również do przeznaczenia dodatkowych funduszy na modernizację systemów w szkołach i ułatwienie przejścia do świata hybrydowego. Światowe Forum Ekonomiczne oczekuje, że „nauka w dowolnym miejscu i czasie” będzie coraz powszechniej stosowana przez uczniów i dostawców rozwiązań, ponieważ technologia 5G staje się coraz bardziej powszechna w krajach takich jak Chiny, USA i Japonia.

Przypisy
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-education-globalcovid19-online-digital-learning
https://resources.owllabs.com/blog/hybrid-learning
https://www.returntolearntracker.net
Gartner, Top Technology Trends Impacting Higher Education in 2021, Glenda Morgan, Jan-Martin Lowendahl, Terri-Lynn Thayer, Robert Yanckello, Tony Sheehan, 23 lutego 2021