Adwertorial

Dostęp do internetu w salach lekcyjnych jest niezbędny do codziennej pracy nauczycieli i daje wiele możliwości nowoczesnego nauczania. W trakcie prowadzenia lekcji pedagodzy chętnie wykorzystują materiały i tablice interaktywne oraz nowoczesne platformy e-learningowe.

Szkoła Podstawowa nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni to placówka edukacyjna, do której uczęszcza 560 uczniów, uczących się w 25 klasach. Kadra szkoły składa się z 80 nauczycieli oraz 28 pracowników administracji i obsługi. By każdej z tych osób zapewnić komfortowy dostęp do internetu w celach zawodowych i  edukacyjnych, niezbędna była rozbudowa infrastruktury sieciowej, której dokonano, korzystając z urządzęń TP-Link.

Wyzwanie

Szkoła zajmuje dwukondygnacyjny budynek, w którym znajdują się m.in. pływalnia, trzy pracownie komputerowe, świetlica i biblioteka. W ramach realizacji projektu doprowadzono do niej internet światłowodowy o prędkości 600/60 Mb/s. w związku z wcześniejszą implementacją dziennika elektronicznego placówka miała już kablową infrastrukturę sieciową. W każdej z 28 sal lekcyjnych gdyńskiej „dwunastki” znajdują się po dwa gniazda LAN.

Celem wdrożenia była rozbudowa istniejącej infrastruktury o sieć Wi-Fi i udostępnienie bezprzewodowego dostępu do internetu z każdego z 30 szkolnych laptopów oraz 25 tabletów, które mają być wykorzystane do prowadzenia zajęć interaktywnych z wykorzystaniem takich platform jak Kahoot! i Nuadu. Istotnym wymogiem była skalowalność rozwiązania. W dalszym etapie sieć bezprzewodowa ma być rozbudowana tak, aby zapewnić dostęp do niej wszystkim nauczycielom, uczniom, a także by mogła być wykorzystywana do obsługi projektorów i tablic interaktywnych.

Rozwiązanie

Po dokładnym przeanalizowaniu warunków zdecydowano się na wdrożenie access pointów EAP225 z serii Omada marki TP-Link. – O wyborze rozwiązania zadecydowało m.in. świetne wsparcie przedsprzedażowe i posprzedażowe świadczone przez producenta. Firma TP-Link przygotowała dla nas nieodpłatną symulację pokrycia budynku siecią Wi-Fi wraz z mapami zasięgu, zestawienie sprzętu oraz szczegółową konfigurację urządzeń. Dzięki temu możliwe było wdrożenie rozwiązań bez korzystania z usług zewnętrznych firm instalatorskich, co pozwoliło znacznie ograniczyć koszty wdrożenia. Sprzęt TP-Link cechował się też bardzo dobrym stosunkiem ceny do możliwości – mówi Krzysztof Wachowiak, administrator sieci komputerowej i e-dziennika w Szkole Podstawowej nr 12 w Gdyni.

Bramę do szkolnej sieci bezprzewodowej stanowi router TP-Link TL-ER6120. Do podłączenia punktów dostępowych wykorzystano przełączniki TP-Link T1600G-28PS, T1500G-10MPS oraz TL-SG2428P, od których poprowadzono okablowanie sieciowe do wszystkich sal lekcyjnych. Za zarządzanie punktami dostępowymi odpowiada kontroler OC200, który pozwala na zdalne administrowanie wszystkimi punktami dostępowymi poprzez chmurę, również z wykorzystaniem aplikacji mobilnej.

Modernizacja odbywała się dwuetapowo. W pierwszym kroku zdecydowano się na fragmentaryczną budowę infrastruktury Wi-Fi, składającą się z czterech punktów dostępowych EAP225. By zapewnić zasięg Wi-Fi na terenie całej placówki, w drugim etapie wdrożono dodatkowo 20 punktów dostępowych EAP225.

Rezultaty

Dzięki wdrożeniu sieci Wi-Fi nauczyciele zyskali nowe możliwości korzystania z treści multimedialnych podczas zajęć lekcyjnych. W szkole standardem stało się wykorzystanie tabletów i gamifikacji w trakcie nauczania. – Połączenie jest stabilne, treści ładują się sprawnie w całym budynku. Sieć przygotowana jest do obsługi dużej liczby urządzeń. Istotną wartością dodaną jest możliwość zarządzania siecią przez chmurę z wykorzystaniem aplikacji mobilnej – podsumowuje projekt Krzysztof Wachowiak.

Więcej informacji:

Robert Gawronski – SMB Channel Manager TP-Link Polska
tp-link.com/pl
robert.gawronski@tp-link.com
22 360 63 65