SPIS TREŚCI

Temat numeru - eTwinning

 • Elastyczna kooperacja
 • Bezpieczna przestrzeń współpracy
 • Programowanie i doskonalenie zawodowe w eTwinning
 • Przegląd wybranych projektów eTwinning

Sprzęt

 • Buduj, programuj i baw się z JIMU Robot
 • Pod czujnym okiem
 • Kreatywne programowanie z BeCreo

Aplikacje

 • Kartkówka online
 • Pomiary wideo przy użyciu Trackera

Nowoczesna szkoła

 • System informatyczny w radomskim ZST
 • Kodowanie na dywanie

Na lekcji

 • Podróże z Bee Botem
 • Interaktywne bryły platońskie
 • Edukacja globalna z narzędziami TIK

Strefa dyrektora

 • Planowanie przyszłości uczniów
 • Szanse reformy oświaty

Rubryki

 • WYWIAD:Rozmowa z Tomaszem Łukawskim, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach i członkiem Zespołu Lidera Cyfryzacji
 • FELIETON: I Ty możesz być hakerem
 • MULTIMEDIALNE MUZEA: Regionalne dziedzictwo w Muzeum Śląskim
 • SZKOŁA W SOCIAL MEDIA: Rozmach i wieloletnia konsekwencja
 • AKADEMIA KODERÓW: Programistyczne inspiracje Mistrzów Kodowania
 • ZRÓB TO SAM: Blokada niepożądanych stron WWW (w 3 krokach)