SPIS TREŚCI

Temat numeru - Gutenberg 2.0

 • Współczesne techniki druku
 • Optymalizacja kosztów drukowania w szkole
 • Drukarka do szkoły i dla nauczyciela

Sprzęt

 • Maksymalne możliwości w rozmiarze mini
 • Rolls-royce wśród tabletów

Aplikacje

 • Na kanwie obrazu
 • Darmowe oprogramowanie w szkole

Nowoczesna szkoła

 • Wyrównywanie szans za pomocą TIK
 • Robotyka w wiejskiej szkole podstawowej

Na lekcji

 • Zagadkowy labirynt w aplikacji Kodable
 • Utrwalanie słownictwa z aplikacjami Quizlet i Post-it
 • Nauka przez Snapchata
 • Podróż w głąb kryształów dzięki TIK

Strefa dyrektora

 • Bez słabych punktów w szkolnej sieci
 • Szkolny sprzęt komputerowy w leasingu

Rubryki

 • WYWIAD: Rozmowa z Pawłem Zielińskim, absolwentem Zespołu Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich, konstruktorem drukarki 3D
 • FELIETON: Woda w tablecie
 • CYFROWI BIBLIOTEKARZE: Zawód: bibliotekarz
 • SZKOŁA W SIECI: Zespół Szkół w Chocianowie
 • CeTA: Audiodeskrypcja i animacja malarska
 • ZRÓB TO SAM: Nagrywanie ekranu przy użyciu CamStudio (w 3 krokach)