SPIS TREŚCI

Temat numeru - Co słychać w szkole

 • Dydaktyka a akustyka pomieszczeń
 • Wyciszanie szkolnych przestrzeni
 • Przydatność mobilnych aplikacji akustycznych

Sprzęt

 • Atrament wraca do szkoły
 • Komputer w kieszeni

Aplikacje

 • Tworzenie prezentacji przy użyciu emaze
 • Prezentacja ze smartfona i z głowy

Nowoczesna szkoła

 • Uczniowie z Łęczycy pokochali roboty
 • Mistrzowie nie tylko kodowania

Na lekcji

 • Wstęp do programowania z robotami Dash i Dot
 • Poznajemy miasto z aplikacją Quizlet Live
 • 1050. rocznica chrztu Polski z Quizizz
 • Łapiemy jabłko
 • Prosty program dla robota
 • Aplikacje do nauczania o uczuciach

Strefa dyrektora

 • Wykorzystanie analizy SWOT w koncepcji pracy szkoły
 • Pozabudżetowe źródła finansowania szkoły

Rubryki

 • WYWIAD: Rozmowa z Dariuszem Piotrowskim, prezesem Fundacji BOINC Polska
 • FELIETON: Wsłuchajmy się w książki
 • CYFROWI BIBLIOTEKARZE: Inspiracja, zabawa i kreatywność
 • SZKOŁA W SIECI: Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach
 • CeTA: Spotkania z filmem i nowymi technologiami
 • ZRÓB TO SAM: Tworzenie quizów z Kahoot! (w 5 krokach)