SPIS TREŚCI

Temat numeru - Realne i wirtualne klock

 • Tradycyjne klocki w nowoczesnej edukacji
 • Programowalne klocki – to się dobrze składa
 • Wykorzystanie świata gry Minecraft w nauczaniu

Sprzęt

 • Komputer kompromisu
 • Cyfrowe laboratorium na zajęciach przyrodniczych

Aplikacje

 • Generatory kodów QR
 • Prezentacja treści szkolnego serwisu WWW w Joomla!

Nowoczesna szkoła

 • E-learning w kształceniu integracyjnym
 • Służbowy sprzęt na wyłączność

Na lekcji

 • Poznawanie przyrody przy użyciu tabletów
 • Od puzzli do prawdziwego kodu
 • Interaktywna nauka artyzmu
 • Wizyta w restauracji
 • Krzywe Béziera w programie Inkscape (cz. 3)
 • Podróże żywności w StoryMap JS

Strefa dyrektora

 • Wykorzystanie analizy SWOT w koncepcji pracy szkoły
 • Pozabudżetowe źródła finansowania szkoły

Rubryki

 • WYWIAD: Rozmowa z Dariuszem Piotrowskim, prezesem Fundacji BOINC Polska
 • FELIETON: Wsłuchajmy się w książki
 • CYFROWI BIBLIOTEKARZE: Inspiracja, zabawa i kreatywność
 • SZKOŁA W SIECI: Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach
 • CeTA: Spotkania z filmem i nowymi technologiami
 • ZRÓB TO SAM: Tworzenie quizów z Kahoot! (w 5 krokach)